Saturday, June 13, 2009

Maikwento lang...

Things to buy tomorrow:

2 mouse para palitan na ang sirang mouse dito sa computer shop
pirated copy ng deep freeze
pirated copy ng anti-virus
game card for Exteel, ang bagong kinalolokohang game ngayon
~♥~


Dinner: Leftover Beef Sinigang and Coffee (I know they're not the best pair but these are two of my favorite things)
2 Slices of Tribeca Mushroom Pizza
and a bottle of Raspberry Sola

~♥~
Currently Wants: to grow an Herb Garden
Yes, oh yes I do.... and I'm going to start with pandan..
hmmmnnn..at kelan naman kaya ito?

~♥~
By the way,meron na palang battered fried isaw ngayon? Nakakita ako na nilalako sa kalye nung galing kaming Yellowcab Pizza......gara naman.
tsk,tsk..poor isaws di man lang mai-expose ang kanilang mga sarili....

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin