Saturday, August 29, 2009

Saturday night....

Ang mga boys nagha- hapi-hapi. Magliliwaliw daw sila. Sigurado pupunta yon sa -----. I don't have a problem with that as long as they only LOOK or WATCH. Ano kaya gagawin kong libangan?? magma-malling? Paano ko naman gagawin yon? eh 11:07 na ng gabi at nagbabantay pa ako ng shop?

Mang-stalk na lang kaya ako ng tao sa Facebook? I assume I can also LOOK or WATCH. Equal rights.heehee. I just hope that these people I wanna stalk would stop being Jurassic and would try to make an account in FB....hay naku, I have to find an alternative.
 -----------------
Wala na akong gana kainin itong KFC Zinger na "supossed to be" dinner ko.......

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin