Sunday, August 16, 2009

burahin na lang natin ang sabado sa kalendaryo

Nakalimutan kong Sabado na naman. Buti na lang may mga players na mag-oovernight dito at di ako matutulog. Mababangag ako at di mararamdaman ang kahit na ano. I'll be numb as an effin' ZOMBIE! May excuse ako bukas para huwag sumagot ng matino sa kahit na anong itatanong sa akin.

Sana pwede akong maging invisible na lang hanggang martes....

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin