Wednesday, August 5, 2009

Bawal ang kanin..

NO RICE muna ako pansamantala. Gusto isiping kaya ko ito, hahaha. Minsan kasi ang hirap na hindi mag-kanin kapag masarap ang ulam.


~♥~
Kanina may uwi si peanutbutter na Cranberry Cheesecake and Iced Guatemala....they're just my two absolute favorite food in the world. Sweetness! Aaaww...Para akong lalanggamin sa sobrang sweet.

1 comment:

rjs mama said...

droppin' by from SP. you also need the carbs sis :) try half cup at lunch lang then wala rice sa dinner :)

hope you can visit and add me up too
RJ's day to day activities
Journal of RJ's mom

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin