Friday, November 28, 2008

Ykaie sa may City hall

O ha...aakalain mo bang ito'y kuha jan sa may City Hall??

1 comment:

Mommy Liz said...

Parang model ah, ang cute...baby guess...

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin