Sunday, November 16, 2008

Gusto nyo ba ng....

Punkan?!? (Ponkan daw)
Ahahaha...Paano ba i-pronounce itoh?
Pun-kan? O Pung-kan??

Nadaanan ko ito nung bumili ako ng mansanas sa palengke...

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin