Saturday, September 6, 2008

good morning!!!

 
Bagong gising ang Adarne girls...
Ganito ang itsura naming mag-nanay kapag bagong gising. Haha, ang panget, ano? Pero smile pa rin kami sa camera at nagpi-picture-picture.Maganda kasi ang umaga namin.Happy kami.

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin