Wednesday, August 20, 2008

Res-Toe-Run

Natawa ako nung makita ko to......

Ang pangalan ng shoe store ay....


Ahahaha!! Ang gara,parang "Res-tau-rant" pero restaurant ng sapatos...hehe

Hmmmmnnn...pero may recall ito,huh.

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin