Wednesday, January 7, 2009

Day 1 Lunch

1/2 cup of Tuna
1 slice toast
Black coffee or tea with artificial sweetener

Hay naku,parang ang konti naman ng lunch.. Free Emoticons For Your Blog

1 comment:

betchay said...

nag-cheat ka sa tuna... dapat yung tuna in brine :)

i did this before at sumangit nga ang ulo ko... bawas nga ako ng 8 lbs ata in 3 days... pero bumalik din... mas maganda talaga exercise at balanced diet...

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin