Friday, January 2, 2009

New Year's Eve Pichures!

peanutbutter,Ykaie and me nung New Year's Eve.
Mukhang bangag si peanutbutter kasi wala pa syang tulog nyan. 
 
 
Kasama ang pinsan ko na si Joffrey sa harap ng aming computer shop.
 
Naku,hindi naman nila pinaputok ang kanyon-kanyonan na yan.
Mukha kaming mga vampires dito na nag-to-toast ng mga kopita naming may "blood". Red eyes kasi kaming lahat.
 
  
Si Ykaie, naka- polka dots para swerte
At ang kanyang torotot na hindi naman kayang patunugin..
Si Ykaie at si Ate Chellie
--------------------------------------
New Year's Day Pixes!
 
  
seductive?? haha

1 comment:

Mom of Four said...

Ang saya naman ng New Year nyo, dito sa amin boring, mga kano kasi kasama ko...

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin