Monday, January 26, 2009

Kung Hei Fat Choi

Happy New Year!

Kaninang nagpunta kami sa grocery ay may dragon dance at fireworks pero hindi kami gaano nakapanood at si Ykaie ay natakot na sa mga fireworks.

Bumili kasi ako ng mga fruits.I'm planning to load up on fruits and veggies for a few days.Mai-flush out man lang ang fat intakes noong holiday season..haha.

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin