Thursday, January 22, 2009

alimasag

I feel crabby  Free Emoticons For Your Blog and bloated. Ang hirap talaga kapag dumarating ang mens.Hindi mo alam kung anong nararamdaman mo.May mga kine-crave ka na kainin pero hindi mo naman alam kung ano iyon at sa paghahangad mo na ma-satisfy ang craving mo ay kakain ka ng iba't ibang klase ng pagkain hanggang sa makain mo na ang lahat ng pwede mong kainin sa loob ng bahay mo pero hindi mo pa rin masa-satisfy ang punyemas na craving na to.

I feel so bloated and sick!Masakit ang ulo ko.

haaaaaaaaaaaayyyyyyy buhay!

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin