Friday, January 23, 2009

May naglalakad dito na mama tuwing umaga na naglalako nung ice candy na buco salad. Bitbit nya yung maliit na styropor at doon nakalagay yung ice candy.Kapag dumaan sya sa harap mo ay tiyak na malalanghap mo ang amoy ng kadiliman. Hindi naman sa nagseselan ako, Para ba kasing sampung araw syang di naligo,Yak Being sick  Ma-imagine ko pa lang na sya yung gumagawa ng ice candy na tinitinda nya gusto ko na masuka.Sa palagay kaya nya ay may bibili ng tinitinda nya kapag ganoon ang amoy ng kili-kili nya?

kadiri talaga.

1 comment:

Mom of Four said...

yuk naman yan..amoy kili kili ang seller ng ice candy..baka amoy ilang ilang

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin