Thursday, April 16, 2009

that's hot...

Kaya pala gusto ko na ring sumama sa mga tubig at mag-evaporate. This day is the hottest day since January 1, 2009. Today's maximum temperature is at 35.3°C..

Gravacious! Kaya pala ga-timba ako kung pagpawisan!.....and i'm too lazy to move.

1 comment:

pet said...

ko din nga e kahit sabihin pang may e fan, walang silbi..butil butil ang pawis ko grabe...

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin