Sunday, April 12, 2009

SadLunes na bukas. Tapos na ang holiday. Pakiramdam ko ang dami-dami kong gagawin. Isipin ko pa lang napapagod na ako. Kailangan ko yata ng isang drum ng kape para magising at magawa lahat ng gusto kong gawin. huwaaaaaaaaa...

-------------------------♥♥♥

hmmmmnnn.......bumili kaya ako ng Buco at gumawa ng sherbet??

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin