Friday, February 20, 2009

tanggalin ko na lang kaya tong ilong ko....

AAAACHOOO!! Ilang araw na akong may sipon.As usual,kapag nagkasakit si Ykaie lahat kami sa bahay nahahawa.Ang hirap-hirap ng may sipon.Ngongo.Barado Ilong. Walang pang-amoy.Hindi makahinga.

Buti na nga lang at hindi mahirap painumin ng gamot si Ykaie.Kailangan lang may audience na magye-yehey at papalakpak sa tuwing iinom sya ng gamot.She's seeing this as a FUN thing...

1 comment:

Mommy Liz said...

Swerte mo at madaling painumin gamot anak mo, mga anak ko, kailangan pang ihiga sa lapag habang umiiyak para makainom ng gamot..kakatakot naman at baka sa baga mapunta ang gamot. Grrr..

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin