Tuesday, December 28, 2010

Christmas Day 2010 photos

Ykaie the rocker chick
Ate thess, Kuya Arnel and Tita Eva cooking the pork barbecue...ykaie and chellie were the first to eat them
Akalain mong may inuman? Minsan lang magkaroon nito sa amin eh..
Ang hirap piktyuran ng Tita Eva..wa epek ang pagka-paparazzi ko.... Hindi ko mapaharap sa camera!
 Ykaie received lots of gifts!
The Gang

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin