Monday, July 28, 2008

You know it's MONDAY NIGHT when....

 haaaaaayyyy....kapag lunes kaunti lang ang customers sa shop.Kasi may pasok...sa school,sa trabaho at kung saan-saan pa.
At eto ang itsura ng shop ngayong Monday night:
 I have 3 people on board.Actually,may 2 pang operating pc sa taas na may 3 tao kaya bukas ang ilaw..
Sila ang mga true blue CABAL players..hehe

2 comments:

joshua said...

Loved it.

PALAVROSSAVRVS REX

(^oo^) bad girl (^oo^) said...

Good good good......

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin