Thursday, July 31, 2008

Nakakayamot naman...

Gusto ko ng sariling bahay.Gusto ko ng sasakyan.Gusto ko tahimik.Gusto ko walang nakikialam.Gusto ko ng matinong kausap.Gusto ko tumawa ng tumawa.Gusto ko matulog.Gusto ko kiligin.Gusto ko ng frozen yogurt.Gusto ko mapanood ng sine si Alvin.Gusto ko ng i-dont-care attitude.Gusto ko magtampisaw sa ulanan.Gusto ko umiyak.Gusto kong tumigil ang oras (kahit sandali lang).Gusto ko mag-shopping.Gusto ko maging summer na at pumunta sa beach.Gusto ko pumayat.Gusto ko. Gusto ko!Gusto ko!Basta gusto ko!


Well,you don't really get what you want in life.You just sit back,hold tight and pray that you get it.


**Don't worry.This is me.I'm just being attacked by the Pessimistic monster.

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin