Monday, July 20, 2009

Si Dora!!

Hindi ko sinadya pero nung makita ko natawa ako,hehehe.

Naku, magagalit si Ykaie....nag-pose sa FHM ang paborito nyang character..

No comments:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin